Successfully added to Your shopping cart
Quantity:
your price:
Total:
In your cart is:
Total:
To free shipping you need:

Regulacje prawne dotyczące soków, nektarów

Podstawowym aktem prawnym Unii Europejskiej wprowadzającym przepisy dotyczące soków owocowych i nektarów jest dyrektywa Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r.

Aktem prawnym wykonującym powyższą dyrektywę jest rozporządzenie Ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych, które weszło w życie 12 lipca 2004 r. (DzU nr 177, 14.10.2003, poz. 1735). Poniżej przedstawiamy najważniejsze fragmenty tego aktu prawnego.

Soki owocowe, definicje

 1. Soki owocowe są wyrobami zdolnymi do fermentacji, lecz niesfermentowanymi, otrzymanymi z jadalnych części zdrowych, dojrzałych, świeżych lub schłodzonych, lub zamrożonych owoców, jednego lub większej liczby gatunków, posiadającymi barwę, smak i zapach charakterystyczne dla soku z owoców, z których wyrób jest wytwarzany.
 2. Sok owocowy z owoców cytrusowych jest otrzymywany z owocni wewnętrznej. Jednakże sok z limonek można otrzymać z całego owocu.
 3. W przypadku soków otrzymywanych z owoców zawierających pestki, nasiona i skórkę, części lub składniki pestek, nasion i skórek nie mogą wchodzić w skład soku. Nie dotyczy to przypadków, w których części lub składników pestek, nasion i skórki nie można usunąć pomimo stosowania dobrych praktyk produkcyjnych.
 4. W produkcji soku owocowego jest dozwolone mieszanie soku owocowego z przecierem owocowym.

Podczas wytwarzania soków, można stosować mechaniczne procesy ekstrakcji lub stosować następujące substancje pomagające:

 1. enzymy pektolityczne spełniające wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie enzymów spożywczych, zmieniającego dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97 (Dz.Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 7), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1332/2008”;
 2. enzymy proteolityczne spełniające wymagania rozporządzenia nr 1332/2008;
 3. enzymy amylolityczne spełniające wymagania rozporządzenia nr 1332/2008;
 4. żelatynę spożywczą;
 5. taniny;
 6. bentonit jako glinkę adsorpcyjną;
 7. żel krzemionkowy (forma koloidalna);
 8. węgiel drzewny;
 9. chemicznie obojętne środki wspomagające filtrowanie i strącanie, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4, z późn. zm.), w tym:
  1. perlit,
  2.  płukaną ziemię okrzemkową (diatomit płukany),
  3. celulozę,
  4. nierozpuszczalny poliamid,
  5. poliwinylopolipyrolidon,
  6. polistyren;
 10. azot;
 11. białka roślinne uzyskane z pszenicy, grochu i ziemniaków używane do klarowania.

Nektary owocowe, definicja

Nektary owocowe są wyrobami zdolnymi do fermentacji, lecz niesfermentowanymi, otrzymanymi przez dodanie wody z dodatkiem lub bez dodatku cukrów lub miodu do:

 1. soku owocowego,
 2. soku owocowego odtworzonego z zagęszczonego soku owocowego,
 3. zagęszczonego soku owocowego,
 4. soku owocowego wyprodukowanego z użyciem ekstrakcji wodnej,
 5. soku owocowego w proszku,
 6. przecieru owocowego lub zagęszczonego przecieru owocowego,
 7. mieszaniny wyrobów wymienionych w pkt 1-6

- spełniającymi wymagania dotyczące minimalnej zawartości soków lub przecierów owocowych określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Podczas wytwarzania nektarów owocowych można:

 1. dodawać cukry lub miód w ilości nie większej niż 20% wagowo w stosunku do wyrobu końcowego;
 2. zastąpić cukry całkowicie lub częściowo substancjami słodzącymi, zgodnie z rozporządzeniem nr 1333/2008 oraz mając na względzie przepisy rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz.Urz. UE L 404 z 30.12.2006, str. 9, z późn. zm.) - w przypadku wytwarzania nektarów owocowych bez dodatku cukrów lub o obniżonej wartości energetycznej.

Rodzaj nektaru owocowego

Minimalna zawartość soku lub przecieru w % obj. wyrobu końcowego

1

2

Część I.
Nektar owocowy z owoców o wysokiej kwasowości, z których sok nie nadaje się do bezpośredniego spożycia:

marakuja (owoc passiflory)

25

quito naranjillos (psianka lulo) (owoc lulo)

25

czarne porzeczki

25

białe porzeczki

25

czerwone porzeczki

25

agrest

30

owoce rokitnika zwyczajnego

25

owoce tarniny

30

śliwki

30

śliwki węgierki

30

owoce jarzębiny

30

owoce dzikiej róży

40

wiśnie właściwe (kwaśne)

35

inne odmiany wiśni

40

czarne jagody

40

owoce bzu czarnego

50

maliny

40

morele

40

truskawki

40

owoce morwy/jeżyny

40

żurawiny

30

owoce pigwy

50

cytryny i limonki

25

inne owoce tej grupy

25

Część II.
Nektar owocowy z owoców o niskiej kwasowości, papkowatej konsystencji lub wysokiej zawartości substancji aromatycznych, z których sok nie nadaje się do bezpośredniego spożycia:

mango

25

banany

25

guajawa (gujawa)

25

papaja

25

liczi

25

acerola (azeroles) (nieśplik neapolitański)

25

flaszowiec miękkociernisty (soursop)

25

flaszowiec siatkowaty lub flaszowiec peruwiański (bullock's heart lub custard apple)

25

flaszowiec łuskowaty (sugar apples)

25

granaty

25

owoce nerkowca

25

śliwiec purpurowy (spanish plums)

25

śliwiec (umbu)

25

inne owoce tej grupy

25

Część III.
Nektar owocowy z owoców, z których sok nadaje się do bezpośredniego spożycia:

jabłka

50

gruszki

50

brzoskwinie

50

owoce cytrusowe oprócz cytryn i limonek

50

ananasy

50

pomidory

50

inne owoce tej grupy

50

Płatności